Καλοκαίρι, μηδέν.

Δεκέμβριος 24, 2006


Τί νά πώ,
μέ τίς στιγμές σκορπισμένες στήν άμμο
Πώς νά πώ,
(τά κοχύλια θαμμένα στόν κήπο)
«Έν τώ Μηνί Αθύρ»
(ένας ανυπόστατος μήνας
σέ ένα αφάνταστο καλοκαίρι)

Θά μέ σκεπάσει ο ύπνος
μέ τό πιό λευκό του σεντόνι;

Advertisements